Ren viền RV03

Các đặc điểm: Phần hoàn tất hoàn hảo, Nhìn độc đáo, Độ bền vững cao.

Chúng tôi mang đến cho khách hàng của chúng tôi đủ các loại ren thêu trang trí mà nó có thể được hoàn tất theo cổ điển và thanh lịch khác nhau. Những dây ren này có thể làm được ở những khổ rộng và chiều dài khác nhau tùy theo các nhu cầu của khách hàng.