Ren đục lỗ RĐL02

Các sợi nhuộm trước có thể được sử dụng trên các vải nền dệt và đan.

  • Các sợi nhuộm trước có thể được sử dụng trên các vải nền dệt và đan.
  • Khổ rộng: 0.5”- 59”
  • Chiều dài: 15 yards/ tấm