Ren cotton RC02

Đặc điểm: Thân thiện với da người, Mềm, Phần hoàn thiện tốt

Công ty của chúng tôi được coi là nằm trong số hầu hết các nhà sản xuất các loại ren cotton nổi bật. Những sản phẩm này được sản xuất bằng cách sử dụng cotton chất lượng tốt, được mua từ những người bán đáng tin cậy trên thị trường. Sẵn có các mẫu và màu khác nhau, những thứ này được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp sợi.

Đặc điểm:

  • Thân thiện với da người
  • Mềm
  • Phần hoàn thiện tốt