Ren lưới RL03

Các đặc điểm: Phần hoàn tất tốt, Được sử dụng bằng sợi cotton, polyester và rayon

Chúng tôi đang sản xuất và cung cấp đủ các loại ren lưới khác nhau mà nó được đánh giá cao khắp nơi bởi khách hàng của chúng tôi dành cho các thiết kế độc đáo của nó. Những ren lưới này được dùng trong nhiều khổ rộng khác nhau tùy vào các nhu cầu của khách hàng.

Các đặc điểm:

  • Phần hoàn tất tốt
  • Được sử dụng bằng sợi cotton, polyester và rayon