Ren đan RD01

Dể nhìn thanh lịch, bền màu, thoải mái khi mặc và các thiết kế hiện đại

Chúng tôi là một trong những nhà cung cấp đứng đầu về ren đan được sử dụng trong nhiều kiểu quần áo khác nhau để làm cho nó nhìn hấp dẫn. Các loại ren đưa ra của chúng tôi được thiết kế và tạo thành bằng cách sử dụng sự kiểm tra thích hợp nguyên liệu mộc dựa theo các khuynh hướng thị trường mới nhất. Những cái này được dùng trong các kiểu thêu khác nhau như là các đường uyển chuyển hoặc các đường viền kiểu sò và có thể được thiết kế theo khách hàng theo đúng các nhu cầu của khách hàng. Do dể nhìn thanh lịch, bền màu, thoải mái khi mặc và các thiết kế hiện đại, những ren này được yêu cầu cao trong công nghiệp may mặc.