Ren cổ RC01

Các đặc điểm: Phần hoàn tất tốt, Được dùng sợi cotton, polyester, rayon.

Chúng tôi đang đưa đến cho khách hàng của chúng tôi các ren cổ áo với những kích thước khác nhau. Những ren cổ áo này có thể được làm theo những mẫu, màu và thiết kế khác nhau và được dùng cho các khách hàng của chúng tôi theo tiêu chuẩn và các đặc điểm làm theo yêu cầu của khách hàng. Các loại ren cổ áo của chúng tôi được đánh giá đúng theo các đặc điểm dưới đây:

  • Phần hoàn tất tốt.
  • Được dùng sợi cotton, polyester, rayon.